ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

olunceye-kadar-bakma-sozlesmesi_haber-Fpbf

Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir. Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilir. Bunun yanında uygulamada sıkça rastlanmamakla beraber noterde ve sulh hâkimi huzurunda da yapılabilir. Noter veya sulh hâkimi huzurunda yapılmış ise tapu sicil müdürlüğünde tekrar resmi senet düzenlemeye gerek yoktur. Akitsiz işlemler bölümünde izah edildiği üzere tescil istem belgesi düzenlenir. Akdin konusu olan taşınmaz malın mutlaka kendisine bakacak olana ait olması gerekmez. Üçüncü bir kimseye de ait olabilir. Bu halde resmi senede onun da imzasının alınması şarttır. Bakım borçlusu veya alacaklısının birden çok kişi olması mümkündür. Bu halde aralarındaki sorumluluğun müteselsil olup olmadığının belirtilmesinde yarar vardır.

Ana baba ile çocuklar arasında hatta karı koca arasında bu akdin düzenlenmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Tüzel kişilerde bakım borçlusu olabilir. Ancak tüzel kişilerin bakım alacaklısı olması mümkün değildir. Zira buradaki ölünceye kadar bakıp belemekten kanunun kastettiği husus, insanlara özgü ihtiyaçlardır. Bu nedenlerle hayvanlarında bakım alacaklısı olması mümkün değildir. Yani bir ata ölünceye kadar bakmak kaydıyla bir kimseye bir gayrimenkul verilirse bu ölünceye kadar bakma akdi değil mükellefiyetli bağış kabul edilir. Ölünceye kadar bakma akdinde taşınmaz malını temlik edenin kanuni ipotek tesis etme hakkı vardır. Bu kanuni ipotek  resmi senedinin içerisinde yazılabileceği gibi bu resmi senet tarihinden itibaren üç ay içinde tek taraflı bir istemle de tesis edilebilir.

Kanuni ipotek karşı tarafın kabul edeceği taşınmaz değeri üzerinden, kabul etmezse mahkemece tayin edilecek bedel üzerinden tesis edilebilir. Ancak bakım alacaklısı resmi senette yazılı taşınmazın harca esas değeri üzerinden kanuni ipotek tesisini isterse karşı tarafın iznine veya mahkeme kararına gerek yoktur. Ölünceye kadar bakma akdine istinaden edinilen taşınmaz malın başkalarına devrinde bir sakınca yoktur. Bakım borçlusunun bakım alacaklısına sözleşmede belirlenen şekil ve surette bakmaması halinde bakım alacaklısı mahkemeye müracaat ederek verdiği taşınmasını geri alabilir. Bu yöndeki kesinleşmiş mahkeme kararının tapudan infazı için Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifesinin 13.c pozisyonu uyarınca tashih harcı alınması gerekir.

Akit Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacaksa;

1)      Temlik edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2)      Bakım alacaklısı, bakım borçlusu veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,

3)      Bakım alacaklısının bir, bakım borçlusunun iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6×4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları.

4)      Tarafların vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s