Yetkinliklerim&Eğitimlerim

 • İmar Mevzuatı ve Şehircilik Eğitimi
 • Kadastro ve Tapu Mevzuatı Eğitimi
 • Emlak Pazarlaması Eğitimi
 • Mesken ve Yapı Bilgisi Eğitimi
 • Gayrimenkul Mevzuatı Eğitimi
 • Emlak İşletmeciliği ve Komisyonculuğu Eğitimi
 • Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Eğitimi
 • Arsa ve Arazi Uzmanlık Eğitimi
 • Vergi Mevzuatı ve Emlak Vergilendirmesi Eğitimi
 • Gayrimenkul Finansmanı ve İpoteğe Dayalı Kredi Sistemleri Eğitimi
 • Arsa ve Yapı Kooperatifçiliği Eğitimi
 • Kira ve Miras Hukuku Eğitimi